ฟ้าทะลายโจร ‘บดผง’ กับ ‘สกัด’ ต่างกันอย่างไร?

เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมยาที่ขายตามท้องตลาดอย่าง ‘ฟ้าทะลายโจร’ คำแนะนำการบริโภคข้างกล่องหรือข้างฉลาก มักให้บริโภคครั้งละ 3-5 เม็ด วันละหลายครั้ง ยิ่งช่วงโควิด-19 ระบาดหนัก ๆ หลายคนก็หันมาใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการบรรเทาอาการหวัด ไอ เจ็บคอ บางคนบริโภคฟ้าทะลายโจรจนเอียนไปเลยก็มี วันนี้เราพามาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับฟ้าทะลายโจรกัน

ฟ้าทะลายโจร เป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยา และถูกนำมาใช้เพื่อบรรเทาอาการหวัด ไอ เจ็บคอ โดยในฟ้าทะลายโจรจะมีสารที่ชื่อว่า “แอนโดรกราโฟไลด์” (Andrographolide) ออกฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งเชื้อไวรัส

หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมตอนที่บริโภคยาฟ้าทะลายโจรต้องบริโภคครั้งละหลาย ๆ เม็ด ไม่เหมือนยาชนิดอื่นที่อาจจะบริโภคเพียง 1-2 เม็ด/ครั้ง เท่านั้น ก่อนอื่นหากสังเกตดูจะเห็นว่ายาฟ้าทะลายโจรที่เห็นตามท้องตลาดปัจจุบันจะมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบบดผงและแบบสกัด ซึ่งใน 2 รูปแบบนี้จะมีทั้งแบบเป็นเม็ดและแบบแคปซูล

สิ่งสำคัญคือต้องดูสาร “แอนโดรกราโฟไลด์” ที่จะระบุอยู่ข้างกล่องหรือฉลากแนะนำการบริโภคยา เพราะยาฟ้าทะลายโจรทั้ง 2 รูปแบบมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ในปริมาณที่ต่างกัน คนที่เคยบริโภคยาฟ้าทะลายโจรแบบบดผงครั้งละ 5 เม็ดหรือมากกว่านั้น เป็นเพราะปริมาณสารแอนโดรโฟไลด์ที่มีอยู่น้อย จึงจำเป็นต้องบริโภคครั้งละหลายเม็ดเพื่อให้ได้สารแอนโดรกราโฟไลด์ที่เพียงพอต่อการรักษาโรค

ในขณะที่ยาฟ้าทะลายโจรแบบสกัดสามารถให้สารแอนโดรกราโฟไลด์ในปริมาณที่เหมาะสมและแน่นอนกว่าจากการบริโภคยาในปริมาณที่น้อยกว่า ซึ่งช่วยให้การใช้ยาฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาโรคทำได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีการสกัดจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยต่อยอดตำรับยาดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากเทคโนโลยีการสกัดแล้ว การนำพืชที่มีสรรพคุณทางยาที่ได้คุณภาพจากขั้นตอนการเพาะปลูกด้วยองค์ความรู้ที่บูรณาการจากศาสตร์หลายแขนง ทั้งการเกษตร เทคโนโลยี เภสัชศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ทั้งดิน น้ำ และอากาศก็ส่งผลต่อคุณภาพของพืชที่มีสรรพคุณทางยา ทำให้ได้สารสกัดที่มีคุณภาพและช่วยให้ทุกคนสามารถใช้ยาฟ้าทะลายโจรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อย่างไรก็ตาม  ไม่ว่าคุณจะเลือกบริโภคยาฟ้าทะลายโจรแบบบดผงหรือแบบสกัดก็ไม่ใช่ตัวกำหนดปริมาณการบริโภคแต่ละครั้ง เพราะการบริโภคยาฟ้าทะลายโจรขึ้นอยู่กับโรคและอาการผู้ป่วยแต่ละคน สิ่งสำคัญอยากให้ทุกคนสังเกตเรื่องปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ที่อยู่ในเม็ดหรือแคปซูลยาว่าเพียงพอต่อการรักษาโรคของตนเองหรือไม่ ซึ่งแต่ละโรคก็จะต้องการปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ที่แตกต่างกัน เช่น หากคุณป่วยเป็นโรคโควิด-19 ต้องบริโภคยาฟ้าทะลายโจรให้ได้สารแอนโดรกราโฟไลด์ไม่เกิน 180 มิลลิกรัมต่อวัน และไม่ควรบริโภคติดต่อกันเกิน 5 วันต่อสัปดาห์ ดังนั้น จะบริโภคกี่เม็ดไม่สำคัญเท่ากับการได้รับสารแอนโดกราโฟไลด์ที่มีปริมาณเหมาะสมต่อการรักษาโรคนั้น ๆ