WONDERS OF NATURE

WONDERS OF NAN

WONDERS OF NATURE

WONDERS OF NAN

"น่าน"

ด้วยภูมิปัญญาและทักษะในการเพาะปลูกของคนน่านที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ดิน น้ำ และอากาศ ก่อเกิดเป็น "พืชที่มีสรรพคุณทางยา" ที่มีคุณภาพโดดเด่นไม่เหมือนใคร

"น่าน"

ด้วยภูมิปัญญาและทักษะในการเพาะปลูกของคนน่านที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ดิน น้ำ และอากาศ ก่อเกิดเป็น "พืชที่มีสรรพคุณทางยา" ที่มีคุณภาพโดดเด่นไม่เหมือนใคร

"YAYA"

YAYA (หญ้ายา) คือ พืชที่มีสรรพคุณทางยาจากจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีภูมิปัญญาในการใช้ 'พืช' เพื่อรักษาโรคมากว่า 700 ปี

"YAYA"

YAYA (หญ้ายา) คือ พืชที่มีสรรพคุณทางยาจากจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีภูมิปัญญาในการใช้ 'พืช' เพื่อรักษาโรคมากว่า 700 ปี

YAYA (หญ้ายา) คือ พืชที่มีสรรพคุณทางยาจากจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีภูมิปัญญาในการใช้ 'พืช' เพื่อรักษาโรคมากว่า 700 ปี
YAYA (หญ้ายา) คือ พืชที่มีสรรพคุณทางยาจากจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีภูมิปัญญาในการใช้ 'พืช' เพื่อรักษาโรคมากว่า 700 ปี

หญ้ายา มหัศจรรย์ความลับจังหวัดน่าน

บทความล่าสุด